Privacyverklaring

Door gebruik te maken van deze website, geef je aan mijn privacy beleid te accepteren.

Ik respecteer de privacy van alle gebruikers van mijn website en draag er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ik verschaf vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Verzamelde gegevens

De verzamelde gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer) gebruik ik voor de organisatie van de dienstverlening, het versturen van reclame/ informatiemails / facturen, het afhandelen van de betaling en de belasting aangifte.

Ik verkoop jouw gegevens niet door aan derden.

 

Cookies

Ik maak gebruik van cookies om beter zicht te krijgen op hoe mijn klanten mijn website gebruiken en mijn diensten hier op af te stemmen.

 

reCAPTCHA

Ik maak gebruik van Google reCAPTCHA, dit is een service die controleert of een bericht door een persoon is verstuurd en niet door ‘spam bots’. Hierbij word het IP adres van een bezoeker en mogelijk ook andere data verstuurd om Google reCAPTCHA te laten werken. Meer informatie over over Google’s privacybeleid vind je op deze pagina: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. Door reCAPTCHA te gebruiken ga je ermee akkoord dat Google gegevens over jou verwerkt.

 

 

Laatst gewijzigd 03 januari 2023 – deze algemene voorwaarden vervangen alle voorgaande versies.*

* Milou Verheijen is gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden (bij voorbaat) met de cliënt besproken.